De aanpak

Intakegesprek

Bij de aanvang van het project wordt begonnen met een 'intake' gesprek: tijdens dit gesprek worden de vereisten waaraan de toepassing moet voldoen besproken. Op basis hiervan wordt overlopen welke technologieën hiervoor het meest geschikt zijn, en wat de tijdsbestek is waarin de toepassing opgeleverd moet worden.

Afhankelijk van de aard, de complexiteit en de grootte van het project kan een analyse gemaakt worden.

Analyse van het project

Van idee tot uitwerking

Een analyse dient om ervoor te zorgen dat de problematiek begrepen wordt door de IT leverancier en er een overeenstemming is over de te bereiken doelen. Dit kan een relatief formele analyse zijn met veel detail maar dit kan evengoed een opsomming zijn van de functionaliteiten van de te bouwen toepassing.

Voor kleinere projecten zal er geen analyse vereist zijn. Dit tenzij u expliciet een analyse bestelt. Hou er rekening mee dat een analyse opmaken altijd betalend is: er moet hier een duidelijke meerwaarde voor zijn.

Offerte

Na het intakegesprek en de (eventuele) analyse volgt de offerte : indien er geen analyse opgemaakt werd, bevat de offerte een beschrijving van het project met de high-level architectuur, alsook de lijst van vereiste features.

De offerte is een kostenraming tenzij u een fixed-price offerte wenst. Merk op dat fixed-price offertes altijd duurder zijn dan raming-offertes: er moet bij fixed-price offertes altijd een marge ingebouwd worden voor onverwachte elementen of aanpassingen die tijdens de ontwikkeling bovenkomen.
Bij kostenramingen kan, indien bepaalde features blijken meer tijd te kosten dan voorzien, ervoor gekozen worden 
De kostenraming geeft op dit vlak meer flexibiliteit ten koste van zekerheid.

De offerte bevat eveneens een planning van uitvoering, rekening houdend met de benodigde ontwikkelingstijd, de beschikbaarheid en het vooropgestelde tijdsbestek. 

De offerte bevat een clausule die u recht geeft op de broncode van de toepassing. Deze clausule geeft u de garantie dat u niet afhankelijk bent van TRI-S voor later onderhoud, aanpassingen, e.d.

Iteratieve ontwikkeling en oplevering

Diagram iteratieve ontwikkeling

Bij akkoord van de offerte wordt met de ontwikkeling gestart volgens de voorgestelde planning. Bij grotere projecten gaat het project in fasen opgebroken worden waarbij tussentijdse opleveringen voorzien worden. Deze opleveringen laten toe om delen van de toepassing reeds in productie te nemen, zonder dat moet gewacht worden tot het geheel klaar is.

Deze tussentijdse opleveringen geven een blik op de stand van ontwikkeling alsook de richting waarin de toepassing gaat. Op deze manier kan reeds feedback van de gebruikers verzameld worden en kan de ontwikkeling bijgestuurd worden, indien nodig.

Deze aanpak waarbij oplevering, feedback, correctie en nieuwe oplevering elkaar opvolgen, is een iteratieve aanpak.

Opleiding

Bij de oplevering hoort ook de opleiding van de gebruikers. Een veel gebruikt systeem is: u duidt één of meerdere sleutelgebruikers aan, die opgeleid worden. Zij gaan dan op hun beurt binnen uw organisatie zorgen dat alle gebruikers de correcte informatie krijgen.
Het werken met sleutelgebruikers heeft het voordeel dat zij met hun voeten in de 2 werelden staan: zij kennen uw business en kunnen ook met de applicatie werken. Zij kunnen beter oordelen wie binnen uw organisatie welke uitleg moet krijgen.

Als u zonder sleutelgebruikers werkt moet u uw gehele organisatie mobiliseren om dezelfde informatie te verkrijgen. Dat is uiteraard ook een mogelijkheid maar is niet optimaal noch kostenefficiënt.