Het raamwerk

Gelaagd software raamwerk

Een software raamwerk is een combinatie van een software architectuur en voorgedefinieerde blokken. De architectuur bepaalt hoe de verschillende onderdelen van de toepassing opgebouwd zijn en is belangrijk voor de latere onderhoudbaarheid en de mogelijkheden tot uitbreiding. Ons raamwerk implementeert best-practice patronen zoals Dependency Injection, MVVM, Clean Architecture,... om te garanderen dat de basis solide is.

Binnen het raamwerk zijn een aantal blokken reeds voorzien zodat elementaire zaken zoals communicatie, security, data-access, ... reeds voorzien zijn. Hierdoor vertrekken nieuwe ontwikkelingen niet van nul en betekent dit een lagere kost en snellere opstart van het project. 

Bij projecten met complexe algoritmes zal ook gebruik gemaakt worden van unit testing om enerzijds te controleren dat de code zich gedraagt zoals bedoeld. En daarnaast om te zorgen dat latere aanpassingen aan de code geen nieuwe bugs introduceren.