De technologieën

C# logo

C#

TRI-S is gespecialiseerd in ontwikkeling met de programmeertaal C# : hiermee kunnen desktop- en servertoepassingen gebouwd worden. C# is een van de programmeertalen van Microsoft .NET, bestaat al sinds 2002 en wordt beschouwd als de belangrijkste taal van het .NET platform.

C# is een moderne, object-georiënteerde programmeertaal. Ze is ook vrij populair waardoor ze gedoceerd wordt in scholen en er een ruime developer gemeenschap is, die op zijn beurt dan ook weer de populariteit ervan vergroot.

Dank zij de standardisatie (ECMA en ISO) van de C# programmeertaal zijn er verschillende compilers voor ontstaan, en ondertussen kunnen programma's geschreven worden voor Windows, Linux, iOS, Android,... In 2016 heeft Microsoft een nieuwe .NET compiler voorzien die nu ook toelaat in C# serverprogramma's voor Windows, Linux en iOS te schrijven.

TypeScript, JavaScript and Angular logo

Webapps

Sinds de opkomst van HTML5 heeft TRI-S zich toegespitst op de keuze voor Webapplicaties ten nadele van desktoptoepassingen. Deze keuze is gedreven door het feit dat webtoepassingen niet platform-afhankelijk zijn: ze draaien evengoed op een desktop als op mobiele toestellen zoals tablets en smartphones.

Bij webapplicaties wordt gebruik gemaakt van de webstandaarden HTML, CSS en JavaScript. Voor het gestructureerd bouwen van onderhoudbare toepassingen werd gekozen voor TypeScript en Angular. Angular is een front-end framework dat wordt onderhouden door het Angular Team van Google.

Deze keuze heeft ook nadelen: sommige toepassingen kunnen niet of moeilijk als webapp geschreven worden. Zo zal TRI-S geen Windows stuurprogramma's schrijven of toepassingen die zeer specifieke functionaliteiten op de client vereisten zoals bijv. rechtstreekse disktoegang.

 

logo NHibernate

Data layer

De data layer is de laag software die voor de communicatie tussen de database en de logica zorgt. Aangezien het gros van de toepassingen een of andere database vereisen, is dit een zeer belangrijke component van een toepassing.

Voor de data layer werkt TRI-S met NHibernate die een object-relational mapper is die database onafhankelijk is: dit laat toe toepassingen te schrijven die tegen verschillende soorten databases kunnen 'spreken' zoals SQLServer of Oracle, zonder dat dit een impact heeft op de code. Dit is vooral handig om een toepassing te ontwikkelen voor verschillende klanten met een andere soort database.

TRI-S heeft een grote expertise in het werken met SQLServer en Firebird databases.

Logo Umbraco

Website ontwikkeling

Voor het ontwikkelen van commerciële websites wordt gebruik gemaakt van Umbraco CMS. Een Content Management System (CMS) is software die u toelaat uw site zelf te onderhouden door er zelf pagina's aan toe te voegen en de inhoud van de pagina's aan te passen. Op die manier bent u niet afhankelijk van de ontwikkelaar om wijzigingen aan de website aan te brengen.

De website van TRI-S zelf, waar u nu naar kijkt, heeft Umbraco als achterliggend CMS systeem.

De keuze voor Umbraco is vooral ingegeven door het feit dat het een .NET CMS is : dit laat toe om binnen de commerciële website componenten toe te voegen die bijvoorbeeld met uw interne ERP systeem communiceren. Zo heeft u het beste van 2 werelden: een website die u zelf kan onderhouden maar die tegenlijk ook een webapplicatie is.