.NET naar TypeScript

Converteer .NET services, klassen, enums naar TypeScript

Flowchart met details .NET to TypeScript

.NET naar TypeScript

Deze bibliotheek is het perfecte gereedschap voor .NET (C#, VB.NET) integraties met een TypeScript frontend.

De bibliotheek is een uitvoerbaar (.exe) bestand that geconfigureerd wordt via een XML bestand. Roep het bestand aan in de post-build acties van uw hoofdassembly en iedere keer dat u uw .NET project compileert, zullen de overeenstemmende TypeScript bestanden aangemaakt worden.

Onze tool kan:

  • TypeScript viewmodels aanmaken voor al uw .NET viewmodels
  • TypeScript enums aanmaken voor al uw .NET enums
  • Service proxies aanmaken voor al uw .NET services. Imports worden automatisch aan de header van het TypeScript bestand toegevoegd worden, verwijzend naar de enums en viewmodels die in de signaturen van de methods gebruikt worden.
  • Indien u Angular gebruikt in combinatie met de angular-l10n¬†bibliotheek voor vertalingen, kan het l10nConfig bestand aangemaakt worden op basis van vertalingen in een database. De database moet bereikbaar zijn via ODBC, het SQL command kan ingesteld worden in het XML configuratie bestand.

Prijs: ‚ā¨ 20,00/ontwikkelaar (excl. BTW).

Contacteer ons voor een proefversie en voor meer informatie over het gebruik en de integratie van de tool. We kunnen ook helpen met de architectuur van uw .NET-naar-Angular project(en).

Voor een beschrijving van het configuratiebestand, zie de Engelstalige pagina hier.