Ontwikkeling van een toepassing voor het opvolgen van machine-onderhoud

zaterdag 4 mei 2019
Maintz backend toepassing : configuratie van een machine Maintz backend toepassing : configuratie van een machine
Maintz app : werkorder detail Maintz app : werkorder detail
Maintz app: planning Maintz app: planning

TRI-S ontwikkelde een toepassing voor het beheer van de onderhouden van machines, productielijnen, rollend materieel en ander op te volgen materiaal. Deze toepassing werd Maintz gedoopt, een verkorting van Maintenances.

In Mainz kan de gebruiker een fiche aanmaken per stuk materiaal, uniek geïdentificeerd door een interne code. Op deze fiche kan aangegeven worden waar dit staat, welke leverancier gecontacteerd moet worden bij onderhoud, welke fabrikant dit geleverd heeft. Per stuk materiaal kunnen preventieve (periodieke) onderhouden aangemaakt worden. Per onderhoud wordt bepaald welke leverancier gecontacteerd moet worden, welke wisselstukken vereist zijn, wat de onderhoudsfrequentie is. Via één druk op de knop kunnen alle werkorders voor de onderhouden automatisch aangemaakt worden voor een bepaalde periode.
Naast de preventieve onderhouden kunnen curatieve (ad hoc) onderhouden aangemaakt worden door meteen een werkorder toe te voegen voor de machine.
Aan elke materiaalfiche kunnen documenten gekoppeld worden, zoals elektrische schema's, handleidingen, overige documentatie.

Voor het beheer van de werkorders is een planningmodule beschikbaar om visueel een overzicht te krijgen van alle werkorders die nog moeten uitgevoerd worden, en ze toe te wijzen aan personeel.

Ook aan werkorders kunnen documenten gekoppeld worden, zoals foto's van een breuk of van schade.
Behalve documenten kan per werkorder worden bepaald welke wisselstukken nodig zijn. Bij het afsluiten van het werkorder welke wisselstukken verbruikt werden. Dit laat toe om de voorraad van de wisselstukken up-to-date te houden.

In Maintz kunnen de wisselstukken ingegeven worden, analoog aan het overige materiaal: wisselstukken hebben een code, een plaats, een leverancier waar moet besteld worden. Per wisselstuk kan de prijs en de minimum voorraad bepaald worden. Voor de wisselstukken is een voorraadbeheer beschikbaar waar toevoegingen, verbruiken, bestellingen en inventarissen in verwerkt worden.

Maintz is opgevat als een back-end Windows toepassing, waarin de configuratie van de materialen, onderhouden, e.d. gebeurt. Voor het personeel op de werkvloer is een web-interface voorzien voor gebruik op tablets: deze laat eveneens toe om vanuit een werkorder meteen foto's te nemen, en voor machines meteen de schema's of handleidingen op te vragen.

Bekina Corporate logo

Deze toepassing wordt gebruikt door Bekina, een firma uit Kluisbergen, gespecialiseerd in rubberproducten.

Bekina is de gezamenlijke noemer voor: Bekina Boots, Bekina Compounds en Bekina Indurub.